Historie "Mariahof"

Vroeger heeft op onze locatie een metaalfabriek gestaan met in die tijd hoogstam fruitbomen.

Mijn vader/schoonvader, een boerenzoon uit Maurik, is rond 1960 naar Tolkamer gekomen om te helpen met de oogst van de appelen en peren. Hij heeft toen samen met mijn moeder/schoonmoeder het fruitbedrijf overgenomen, nadat de fabriek was afgestoten en verplaatst.

In 1976 is het volledige bedrijf onder de druppel/fertigatie komen te liggen.

In 1983 ben ik van de middelbare fruitteeltschool in Tiel gekomen en ben samen met mijn ouders een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Ik ben toen volledig in het bedrijf gaan meedraaien.

In datzelfde jaar zijn wij als eerste praktijkbedrijf gestart met geïntegreerde bestrijding. Dit houdt in dat er op milieuvriendelijke wijze geteeld gaat worden. Er werden roofmijten uitgezet voor de spint en roestmijt. Nestkasten geplaatst voor torenvalken en uilen om de muizenplaag laag te houden. Roofwantsen voor de perenbladvlo en oorwormen tegen de luizen.

In 1978 hebben we een loods gebouwd met koeling met sorteerruimte. Zo kunnen we zelf het product koelen en klaarmaken voor de veiling. Tegenwoordig sorteren we met een optische gewichtssorteermachine met waterdumper.

In 1980 hebben we de koelhuis uitgebreid met opslagruimte.

In 1990 hebben we het hele bedrijf onder de beregening gelegd. Hierdoor kunnen we ons beschermen tegen de nachtvorsten in het voorjaar.

In 1997 hebben wij, Ferdinand en Lidy het bedrijf volledig overgenomen van mijn ouders/schoonouders.

Sinds 2002 plukken we de appelen en peren met pluktreinen, dit zijn karretjes met een kleine tractor er voor. Hierdoor hoeft er niet meer gesjouwd te worden met kisten. De appelen en peren die van de grond af niet geplukt kunnen worden, worden geplukt met een hoogwerker met automatische los-systeem zodat de vollen voorraadkisten eraf gehaald kunnen worden.

Sinds 2006 worden de nieuwe beplanting opgezet met betonpalen als ondersteuning.

In 2010 is er een compleet nieuw koelhuis erbij gebouwd, waar alles onder lage zuurstof bewaard wordt. Dit gebeurt computergestuurd. Nu kunnen we alles zelf thuis bewaren en het hele jaar rond fruit aanbieden. In 2011 zijn de oude koelcellen volledig gerenoveerd.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze telerij, onze rassen of artikelen of aanbiedingen in onze winkel?

Neem contact op